Χαρτί κραφτ περφορέ για αυτόματο κοπτήριο 91cm - 202cm 60gr/τ.μ. - 110gr/τ.μ.